Dźwigniki, podnośniki hydrauliczne, wynajem dźwigników Bygging z obsługą, usługi projektowe i montażowe, badania jakości spoin, badania nieniszczące

Idź do spisu treści

Menu główne

Schemat montażu zbiornika

Schematy

Opis technologii montażu zbiorników metodą ,,od dachu”


      Na zespawanym dnie zbiornika montuje się najwyższy pierścień pobocznicy wraz z konstrukcją dachową. Na obwodzie dna zbiornika, wewnątrz płaszcza rozmieszcza się podpory montażowe służące do podnoszenia.
     Liczba podpór uzależniona jest od ciężaru całego zbiornika i jego średnicy. Do podpór montażowych przyspawane są prowadnice stalowe, po których mogą przemieszczać się dźwigniki kroczące ,,Bygging” powodując podnoszenie scalonych segmentów zbiornika za pośrednictwem wypychanych ramion wsporczych. Równomierność podnoszenia dźwigników zapewnia zastosowanie jednej pompy hydraulicznej , zasilającej wszystkie dźwigniki.
    Po uzyskaniu odpowiedniej wysokości następuje wstawienie i scalenie blach kolejnego pierścienia. Po zespawaniu podniesionej części zbiornika ze scalonym segmentem dolnym i opuszczeniu dźwigników, można przystąpić do następnego etapu podnoszenia.
    Kolejne etapy montażu przebiegają analogicznie, aż do uzyskania docelowej wysokości.
    Prace spawalnicze odbywają się w tym przypadku tylko na wysokości 2-3 m t.j. na wysokości blach scalanego pierścienia – nie ma potrzeby zabudowy wysokich rusztowań do spawania pobocznicy, scalania dachu. Do montażu arkuszy blach można użyć lekkiego dźwigu samojezdnego.
    Uniwersalna konstrukcja podpór montażowych umożliwia wielokrotne ich zastosowanie, co ma istotny wpływ na zmniejszenie  kosztów montażu kolejnych zbiorników.
    Należy zaznaczyć jak istotnym czynnikiem utrudniającym montaż tradycyjną metodą nadbudowy z arkuszy blach lub metodą rulonową - są silne wiatry. W przypadku montażu metodą ,,od dachu" niesprzyjające warunki atmosferyczne nie mają tak istotnego znaczenia.
    Przedstawiona powyżej technologia umożliwia montaż zbiorników niezależnie od ich ciężarów i gabarytów.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego