Dźwigniki, podnośniki hydrauliczne, wynajem dźwigników Bygging z obsługą, usługi projektowe i montażowe, badania jakości spoin, badania nieniszczące

Idź do spisu treści

Menu główne

Opis przemieszczania obiektów

Schematy


Opis technologii przemieszczania poziomego obiektów, maszyn, urządzeń


   
Dźwigniki w wersji przystosowanej do współpracy z szyną kolejową S – 49 pozwalają na ślizgowe przemieszczanie w poziomie ciężkich obiektów posadowionych bezpośrednio na torowisku bez konieczności stosowania dodatkowych wózków jezdnych czy rolek. Szczęki głowicy ruchomej dźwignika zaciskają się bezpośrednio na szynie,  wysuwanie tłoczyska powoduje pchanie  obiektu. Pojedynczy dźwignik zapewnia uzyskanie siły pchającej – 25 ton.   Niezbędna ilość dźwigników dobierana jest wg potrzebnej siły pchania. Zasilanie zespołu dźwigników odbywa się z jednego agregatu pompowego.     
    Powyższą metodą można wprowadzać maszyny, urządzenia do zadaszonych hal, przemieszczać na miejsce docelowe obiekty wybudowane wcześniej obok, nasuwać na fundamenty urządzenia rozładowane obok ze środków transportowych, itp.
    

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego