Dźwigniki, podnośniki hydrauliczne, wynajem dźwigników Bygging z obsługą, usługi projektowe i montażowe, badania jakości spoin, badania nieniszczące

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta


Firma BB–system rozpoczęła działalność w 2002 r. i świadczy usługi w zakresie nietypowych, specjalistycznych montaży urządzeń, maszyn oraz konstrukcji z zastosowaniem hydraulicznych dźwigników tłokowych szwedzkiej firmy Bygging-Uddemann AB. Posiadane dźwigniki model 2510-50 UD umożliwiają podnoszenie, opuszczanie oraz poziome przemieszczanie ciężkich obiektów.

  Dźwigniki dopuszczone są do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego , pracownicy obsługi uprawnieni są do serwisowania sprzętu. Osoby dozoru w firmie posiadają uprawnienia budowlane jak również zatwierdzenia górnicze upoważniające do prowadzenia robót na terenie kopalń rud i kopalń odkrywkowych.

  
Bazując na wieloletnim doświadczeniu stosowania nietypowych technologii montaży, świadczymy usługi opracowań projektów technologii montażu oraz wynajmu dźwigników wraz z obsługą pod własnym nadzorem, w zależności od potrzeb kontrahenta. Ceny usług uzależnione są od zakresu, stopnia skomplikowania i czasu realizacji.Niektóre z możliwości zastosowań dźwigników:
• montaż urządzeń, konstrukcji w miejscach niedostępnych dla  klasycznego sprzętu dźwigowego,
• podnoszenie przestrzennych obiektów scalonych na poziomie ,,0’’ – dachy hal, zbiorników itp.,
• podnoszenie przewodów stalowych, GFK w kominach żelbetowych,
• montaż zbiorników stalowych, absorberów metodą podbudowy ,,carg’’ od dołu (montaż od dachu),
• przesuwanie w poziomie obiektów budowlanych, maszyn,  urządzeń,

Dane techniczne dźwignika:
• Udźwig pojedynczego dźwignika - podnoszenie, opuszczanie ładunków:
-   przy współpracy z liną fi 27 - 10 Mg
-   przy współpracy z prętem 50 x 50 mm - 25 Mg
• Siła pchania dźwignika w poziomym przemieszczaniu ładunków po szynie kolejowej S49 - 25 Mg
• Możliwa jest synchroniczna współpraca dowolnej ilości dźwigników zasilanych z jednego agregatu hydraulicznego
• Dźwigniki mogą pracować w dowolnej pozycji

  Z uwagi na coraz wyższe wymagania jakościowe stawiane konstrukcjom stalowym i rosnące w związku z tym zapotrzebowanie rynku na badania nieniszczące połączeń spawanych, Firma BB-System rozszerzyła od 2014 r. swoją działalność o wykonywanie takich badań na różnych  etapach  procesu produkcyjnego - kontrole międzyoperacyjne, odbiorowe, eksploatacyjne.
    Nasi specjaliści posiadają certyfikaty kompetencji II-go i III-go stopnia z zakresu badań nieniszczących - zgodnie z normą PN-EN 437 oraz PN-EN ISO 9712 wydane przez UDT-Cert oraz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Badania NDT prowadzi Inspektor Spawalnictwa z międzynarodowym dyplomem IWI.
BB-System oferuje usługi badań nieniszczących następującymi metodami:

  • badania wizualne (VT),

  • badania penetracyjne (PT),

  • badania magnetyczno-proszkowe (MT),

  • badania ultradźwiękowe (UT),

    Oferujemy również możliwość wynajmu doświadczonych spawaczy z uprawnieniami UDT, TÜV oraz IS w metodach spawania 111, 311, 135, 136, 138.
    Proponujemy korzystne warunki cenowe ustalane  w zależności od rodzaju i zakresu usługi. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego